Blogg

En sjuksköterska via bemanning är eftertraktad i vården

På senare år har efterfrågan på personer som kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska via bemanning ökat lavinartat. Detta i takt med att sjukhus och andra vårdinrättningar i allt högre utsträckning tvingas förlita sig på tillfällig personal för att täppa igen luckor i bemanningen. Här kommer vi att utforska några av de faktorer som driver denna trend framåt. Läs vidare för att få insikt i vilka dessa är!

Därför kan du plockas in som sjuksköterska via bemanning

När det kommer till de faktorer som driver på trenden med en ökande efterfrågan på bemanningssjuksköterskor bör vi framför allt nämna dessa:

  • Bristen på sjuksköterskor och den åldrande befolkningen. En faktor som driver på utvecklingen är att bristen på sjuksköterskor består samtidigt som befolkningen åldras. Detta gör att det idag finns en stor efterfrågan på personer som kan tänka sig att jobba som sjuksköterska via bemanning. Dessa yrkespersoner kan nämligen kliva in och göra skillnad på riktigt när det kommer till bemanningen i vården.
  • Säsongsmönster och ett ökat inflöde av patienter. En annan faktor som är drivande i denna utveckling är diverse säsongsmönster samt tillfälligt ökade inflöden av patienter. Till exempel brukar antalet patienter på våra svenska sjukhus öka i samband med influensasäsongen och vissa andra tider på året. Då kan volymerna av patienter plötsligt överstiga kapaciteten på sjukhusen och andra vårdinrättningar. Därmed kan det bli aktuellt för dessa att tillfälligt bemanna upp sina arbetsplatser med hjälp av bemanningssjuksköterskor.
  • Arbetet med att förebygga utbrändhet och behålla personal. Ytterligare en viktig faktor är det arbete med att förebygga utbrändhet och behålla kompetent personal som vårdinrättningar ständigt bedriver. Sjuksköterskeyrket är som de flesta känner till ett utmanande yrke. Det är långt ifrån ovanligt att sjuksköterskor drabbas av utbrändhet och personalomsättningen inom vården är stor. För att förebygga utbrändhet och kunna behålla personal kan vårdinrättningar därför ta in bemanningssjuksköterskor för att lätta på trycket i bemanningen.
  • Flexibiliteten hos konsulterna. Ett annat vanligt skäl till att sjukhus och andra vårdgivare tar in en sjuksköterska via bemanning är för att kunna utnyttja dennes flexibilitet. Genom att göra detta kan bemanningen göras lite mer flexibel.